Senaste nytt:

Stort genomslag för Draknästet på HUB2019 Läs mer här >>

HUB2020
HUB2020

Om HUB2020

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat Hitachi ABB Power Grids, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Tekniska föreningen, SynerLeap och Competence Sverige.

Om HUB2020. Årets HUB-konferens ställer om och öppnar upp. Energibranschen behöver öppna samtal och en långsiktig färdplan. Därför tillgängliggörs årets digitala energikonferens helt utan kostnad till anmälda deltagare. Ta­lar­lis­tan fylls på fram till kon­fe­ren­sen. Den digitala HUB-konferensen är helt kostnadsfri. Kon­fe­ren­sdelen hålls på svens­ka och Draknästet hålls på engelska. Scrolla ner för anmälningsformulär!

Draknästet på HUB2020. Ett tju­go­tal star­tup-fö­re­tag från hela världen täv­lar om pro­jekt­sam­ar­be­ten med energi- och teknikbolag.

För mer information och kontakt
Samuel Strömgren, 076-107 49 44,
samuel@competence.se

Program

Årets HUB-konferens sänds från Mälardalens högskola i Västerås. HUB2020 presenterar ledande röster från globala företag och energibranschens epicentrum som delar lär­do­mar, ut­ma­ning­ar och tren­der på väg mot ett mer sä­kert och fos­sil­fritt el- och ener­gi­sy­stem under och efter pandemin. HUB2020 är digital och avgiftsfri. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Program HUB2020
(The schedule between 9.45-12 is in English)

9.45 Welcome to HUB2020

9.50 Dragons´Den with Bombardier Transportation Sweden

10.40 Pause

10.50 Dragons´Den with Westinghouse Electric Sweden

11.40 Discussion: ”Why is it importante with ”collisions” between tech companies and startups?”

11.50 Winner announcement Dragons´Den Bombardier and Westinghouse

12.00-13.00 Pause

13.00 Politisk energidebatt med riksdagspartiernas ungdomsförbund

Tema 1 ”Hur designar vi ett elsystem i Sverige som klarar framtidens positiva och negativa ´störningar´?”
Deltagare: Philip Botström (SSU), Matilda Ekblad (MUF), Emil Eneblad (Ungsvenskarna) och David Ling (Grön ungdom)

Idag är elsystemet belastat. Överföringsproblematiken från norr till söder är stor. Alarmrubriker säger att effektbalansen hotas. Samtidigt sker många positiva ”störningar”; fordonstrafik ställer om till elburet och solceller finns på var mans villa. Hur designar vi ett elnät och -system som kan hantera väderberoende elproduktion samtidigt som ny elintensiv industri ska beredas utrymme på lokalplanen. Och runt hörnet sker en ökad öppenhet gentemot en större europeisk elmarknad. Hur ser era framtidslösningar ut för att garantera att kunderna får hög tillgänglighet och säkra leveranser – dvs. att effektbalansen säkerställs och att kapacitetsbristen avhjälps?

Tema 2 ”Energisystemet ska hålla länge – och bytas ut”
Deltagande partier: Ida Alterå (CUF), Christoffer Karlsson (LUF), Samuel Bråse (KDU) och TBA (Ung vänster)

Sverige har ett nästintill fossilfritt elsystem idag. Energisystemets robusthet bygger på långa perspektiv. Det sker en stadig ökning av vindkraft och solenergi. Samtidigt är kärnkraftens tid utmätt, och fortsatt minskad kapacitet är planerad närmaste åren. Energikommissionens överenskommelse tecknades 2016, men flera partier är inte lika positiva idag. Hur ser er långsiktiga vision ut? Hur ser framtidens el- och värmesystem ut? Vad vinner och vad försvinner med er vid makten? Hur ska användarna få den energi de behöver?

Vid båda debatterna deltar vår branschpanel med företrädare från energibranschen; Per Eckemark, divisionschef Nät Svenska kraftnät, Johanna Lakso, vd Power circle och Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige

14.10 ”The Challange: How can we take a long-term responsibility for climate threats and the shift of the energy system?”
(This session is in English)
Maxine Ghavi, senior vice president Hitachi ABB Power Grids, Johan Svenningsson CEO Uniper Sweden and Johanna Lakso, CEO Power circle

15.05 ”Det här skulle jag göra om jag var vd i ett energibolag”
Peter Larsson, senior rådgivare Sveriges ingenjörer och regeringens särskilda utredare, Martin Roos, vd Destination Eskilstuna och fd. medlem/manager i rockgruppen Kent, och Charlotta Sund, vd och koncernchef Tekniska verken

15.27 Intervju med vinnare och företag från förmiddagens draknäste

15.33 ”På vilket sätt kan samverkan vara nyckeln för framtidens byggande av hållbara ekosystem?”
Helena Jerregård, vicerektor för samverkan Mälardalens högskola och Johan Söderbom, tematisk ledare smarta nät och energilagring Innoenergy

15.49 Summering
Helena Blomquist tillsammans med Helena Jerregård, Niklas Gunnar vd Mälarenergi och Jenny Larsson, vd Hitachi ABB Power Grids Sweden

 • Maxine Ghavi

  Head of the Grid Edge Solutions Business, Hitachi ABB Power Grids

  "The entire energy transformation is expanding in scope and urgency, with many things happening at once. At HUB2020 I will discuss navigating these challenges and new applications driving use cases for grid edge technologies--from extreme conditions in remote regions, to critical power reliability needs in urban areas."

 • Per Eckemark

  Divisionschef Nät, Svenska kraftnät

  ”Stabil elförsörjning är en förutsättning för energiomställningen. Svenska Kraftnäts investeringar möjliggör den gröna omställningen, elektrifiering av nya branscher och fortsatt hållbar samhällsutveckling.”

 • Johanna Lakso

  VD, Power circle

  ”Det är bråttom att minska utsläppen från energisektorn om vi ska hinna halvera utsläppen till 2030. Jag vill bidra med kunskap och inspiration om hur nya tekniker kan accelerera omställningen till framtidens hållbara energisystem.”

 • Peter Larsson

  Senior rådgivare Sveriges ingenjörer

  "Energi är förutsättningen för allt liv. I våra celler förbränns kolmolekyler med syre vi andats vid den låga temperaturen 37 grader. ”Naturen” är smart. Nu kräver hållbarheten att vi successivt blir lika smarta som naturen själv. Den utmaning som omställningen utgör borde innebära att energibranschen är den mest attraktiva att välja."

 • Charlotta Sund

  Vd och koncernchef Tekniska verken

  "På HUB2020 kommer jag att bidra med det regionala perspektivet på de trender som omformar den svenska energibranschen. Utgångspunkten är vår vardag på Tekniska verken där vi arbetar med en bred palett av energirelaterade tjänster som idag ser annorlunda ut än för 10 år sedan. Och som kommer utvecklas ytterligare framöver."

 • Johan Svenningsson

  Vd Uniper Sverige

  ”Som­ma­ren 2020 vi­sa­de på stora ut­ma­ning­ar för el­sy­ste­met i Sve­ri­ge. En mindre an­del pla­ner­bar kärn­kraft le­der till mins­ka­de mar­gi­na­ler för den ef­fekt in­du­strin och sam­häl­let be­hö­ver vid var­je gi­vet till­fäl­le och till för­säm­rad spän­nings­sta­bi­li­tet och över­fö­ringska­pa­ci­tet i el­nä­tet. Där­för är det av största vikt att ha ba­lans mel­lan de oli­ka kraftsla­gen i fram­ti­dens el­sy­stem”.

 • Helena Blomquist

  Moderator

  ”Ett hållbart energisystem är en av de stora frågorna nu och framöver. Därför känns det angeläget och spännande att vara moderator på HUB2020 där energibranschens etablerade och nya företag möts för att åstadkomma en långsiktig, fossilfri färdplan för el- och energisystemet”.

 • Martin Roos

  VD Destination Eskilstuna, fd medlem och manager Kent

  ”För mig var energibranschen en räkning i månaden och ett anonymt system som bara ska fungera - tills jag själv installerade solceller. Vår kommunikation om Eskilstuna är i ständig rörelse och kräver ett agilt förhållningssätt. Det ska bli spännande att diskutera trögheten och möjligheterna i olika branscher - och vad vi kan lära av varandra”.

 • Helena Jerregård

  Vicerektor för samverkan, Mälardalens högskola

  ”Framtidsfrågorna om hur vi kraftsamlar i ett ekosystem utifrån olika roller är helt avgörande för hur både Mälardalsregionen och Sverige kan fortsätta utveckla ledande global konkurrenskraft inom energiteknik, elektrifiering och automation. Det vill jag diskutera på årets HUB-konferens”

 • Johan Söderbom

  Tematisk ledare smarta nät och energilagring EIT Innoenergy

  "Att se till att nya gröna innovationer når marknaden är en förutsättning för att vi skall klara av en omställning till ett hållbart energisystem. Detta kan inte göras i ett vakuum utan det krävs ett ekosystem, samverkan över branschgränser och växelverkan mellan start-up bolag och etablerade industrier. HUB2020 ger en fantastisk möjlighet att accelerera detta."

 • Fredrik Owman

  Site Chef, Bombardier Transportation Sweden

  "Marknadskartan för e-mobilitet håller på att ritas och det finns många nya spännande möjligheter. På motsvarande sätt förändras elsystemet. För att klara av omställningen behövs systemkunskap och förmågan att sätta detaljkunskap i ett större sammanhang. HUB2020 kommer att hjälpa oss att bli klokare."

 • Aziz Dag

  VD, Westinghouse Sverige

  ”För att lyckas uppnå våra klimatmål och få en långsiktig, stabil och koldioxidfri elproduktion i Sverige och i övriga världen, ser jag kärnkraft i samverkan med förnyelsebara energikällor som en nödvändighet.”

 • Jenny Larsson

  VD, Hitachi ABB Power Grids

  ”Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi för alla är ett av FN:s hållbarhets mål och något vi inom Hitachi ABB Power Grids arbetar mot varje dag. Energiomställningen sker här och nu och jag tror vi kan accelerera utvecklingen ytterligare genom samarbete och ta vara på digitaliseringens möjligheter – allt för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

 • Niklas Gunnar

  vd, Mälarenergi

  "Hög tillgänglighet, schyssta priser, hållbarhet och enkelhet - det är vad kunderna vill ha. Och energibranschen är en möjliggörare för hållbarhet och omställning, på samma sätt som vi var det för industrialiseringen under 1900-talet. Genom nära samverkan med kunder och andra aktörer kan vi göra det enkelt för kunderna att få hållbara lösningar. Vi ses på HUB2020!"