Senaste nytt

Femårsjubilieum för HUB-konferenserna: Leveranssäkerhet i fokus

Femårsjubileum för HUB-konferenserna. Västerås växer med nya etableringar, men elbehovet kan bli en propp då det saknas kapacitet i elnätet att överföra tillräckligt mycket el till Västerås. När Energisverige samlades i Västerås för femte året i rad var fokus för de mer än 300 deltagarna på hur branschen ska lösa elbehovet.

– Elsystemet pressas just nu från fyra håll samtidigt. Dels sker en utfasning av planerbar produktion, framförallt inom kärnkraft. Nummer två är en ökad trängsel i elnäten där samtliga storstäder i södra Sverige har eller kommer snart att slå i taket kapacitetsmässigt. Det tredje är klimatförändringarna som innebär en ökad sårbarhet i elsystemet. I somras hade vi till exempel den lägsta nivån på femtio år i våra vattenkraftsmagasin. Sist men inte minst påverkar elektrifieringen där bransch efter bransch vill öka sin elanvändning för att klara klimatmålen. Sammantaget innebär det här stora utmaningar för leveranssäkerheten, säger Anton Steen som är ansvarig för samhällskontakter på branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

Det var en fullspäckad heldag när alla delar av energibranschen och dess kunder samlades. Flera ledande energiröster på scen, många studenter från Uppsala Universitet och Mälardalens högskola, och de viktiga bolagen från närområdet med ABB, Mälarenergi, Bombardier och Westinghouse i spetsen. Och myndighetschefer med avgörande styransvar, till exempel Svenska Kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

Varför är det viktigt att vi pratar om leveranssäkerheten och effektbalansen i elnäten?

– Effektbalansen är viktig för att se hur balansen mellan förbrukning och produktion ser ut framöver. Det är viktigt att ha klart för oss om vi kan klara oss på egen hand eller vara beroende av import. Den frågan kan vara en del av ett leveranssäkerhetsmål, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör hos Svenska Kraftnät.

Amazon och Northvolts etableringar i Västerås bidrar till att elnäten blir en trängre sektor för fler framtida etableringar, vad behöver ske i våra regionala nät för att ytterligare etableringar ska vara möjliga, t.ex. ny industri?

– För att möjliggöra framtida etableringar behöver vi få till ökad flexibilitet i systemet och utveckla ny teknik hos oss och hos de regionala elbolagen. Både på såväl lång som kort sikt, fortsätter Ulla Sandborgh.

Även Mälarenergis vd Niklas Gunnar menar att framtidsfrågorna för elnäten är av största vikt.

– Vi måste korta ner tiden för att bygga ledningar för ny kapacitet, och då måste tillstånds- och planeringsprocesser kortas. Idag kan det ta upp till 10 år att bara byta ut en befintlig ledning. Vi har en bra dialog med Svenska Kraftnät om detta idag och är hoppfulla, säger Niklas Gunnar.

På frågan hur bråttom det är med insatser för att säkra elleveranser svarar alla tre att det är bråttom, och att samtalen mellan myndigheter, bolag och politik är av största vikt. Och samtalen kommer fortsätta.

– Ett viktigt steg för politiken är att sätta ett mål för leveranssäkerheten i elnäten, på samma sätt som vi har klimatmål och mål för förnybar energi från politiskt håll, säger Anton Steen.

Bland HUB2018:s övriga talare märktes bland annat Volvo Cars vd Håkan Samuelsson, Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén och chefen för Ukrainas energibolag Energoatom Oleksandr Shavlakov.

– Vi är väldigt glada för årets HUB-konferens med alla gäster, alla fantastiska talare och inte minst alla inspirerande studenter som var på plats, säger Björn Nordén från arrangörsorganisationen ECC och Jobba i Västerås. Det är ju bara tillsammans som vi kan förändra och utveckla svensk energiteknik och på riktigt betyda något för svensk industri och konkurrenskraft.

Välkommen tillbaka på HUB2019 nästa år!

Foto: Bo Lundvang, hub2019.se

Nu släpps hela programmet till HUB2018!

Nu lanseras hela programmet för HUB2018.

Ett trettiotal talare diskuterar och fördjupar förståelse av hur vi kan öka hållbarheten för energisystemet – och alla delar som bygger upp systemet i form av konkurrenskraft, kompetensförsörjning, teknikutveckling och ledarskap. Det är femte gången som HUB-konferensen arrangeras i Västerås och i år beräknas konferensen ha ca. 400 deltagare och mer än 100 olika varumärken på plats.

– Vi är väldigt stolta att ha alla dessa fina gäster och ledande röster hos oss. Deras bidrag till hållbarheten och resiliensen i energisystemet är av största vikt, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2018.

Flera av talarna och deltagarna är nya bekantskaper på HUB-konferenserna. Inte minst årets huvudtalare.

– Både Håkan Samuelsson och Ulla Sandborgh – och hennes företrädare som generaldirektör – har vi haft en förfrågan hos tidigare, men nu passade det in i planering, säger Samuel Strömgren, verksamhetsledare för ECC.

Hela programmet finns på HUB2018:s hemsida

Håkan Samuelsson bekräftad huvudtalare på HUB2018

HUB2018 kan stolt presentera Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som en av konferensens huvudtalare. Håkan har varit Volvo Cars vd sedan 2012 och är en av huvudpersonerna kring Volvos framgångar de senaste åren.

– Vi är jätteglada att Håkan har bejakat vår förfrågan att delta på HUB2018. Volvos frimodighet i energiomställningen är exceptionell och vi ser fram emot att möta det ledarskap Håkan visar i vår svårnavigerade tid, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2018.

Sedan Volvo Cars fick kinesiska Geely som majoritetsägare 2009 har bilförsäljningen ökat med hisnande sjuttio procent, och idag har Volvo Personvagnar AB 21 000 anställda i Sverige och en omsättning på 156 miljarder kronor.

– Volvo Cars fortsätter att hitta lösningar inom de disruptiva tekniksprången kring elektrifiering, laddning, mobilitetstjänster och autonom körning (AD). Inom elektrifiering av vår fordonsflotta är vår strategi att alla nya Volvo-bilar lanserade från 2019 kommer att vara hybrider eller helt elektriska. Detta tydliga initiativ för elektrifiering understryker också vårt engagemang för rörelse med låga koldioxidutsläpp, säger Håkan Samuelsson om sitt deltagande på HUB2018.

HUB2017 fyllde Steam hotel med energi när Ångkraftverket firade 100 år

Nytt deltagarrekord och lapp på luckan. Årets HUB-konferens samlade mer än 470 anmälda deltagare för en heldag på nyöppnade Steam hotel i Västerås.

Tillsammans med ledande internationella energiröster som ABBs globala CTO Bazmi Husain, General Electrics Maher Chebbo, Vattenfalls koncernchef Magnus Hall och Kirsty Gogan från Energy for Humanity fylldes nyöppnade Steam hotels Grand Hall till bredden när fler än 470 anmälda deltagare intog det gamla Ångkraftverket. Vattenfalls reservkraftverk igångsattes 1917 och idag samsas Steam hotel, Kokpunktens actionbad och prospekteringsplanerna av ett Energy Action Center i kraftverkets lokaler.

– Konferensdagen kändes som en riktig höjdare! Fantastisk stämning, celebra gäster och stora delar av energisektorns ekosystem företrädda bland deltagarna, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2017.

Dagen avslutades av Närings- & energiminister Mikael Damberg med inspiration om att ytterligare stärka innovationslandet Sverige.

HUB-konferensen har sedan starten 2014 vuxit fram till en av Sveriges viktigaste och största mötesplatser för energibranschen.

steam 20

steam 21

steam 04

steam 05

steam 07

steam 35

steam 38

steam 39

steam 41

steam 43

steam 54

Foto: Bo Lundvang, www.hub2019.se

Näringsminister Mikael Damberg kommer till HUB2017

Stadsrådet och tillika Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är klar som keynote-talare till årets HUB-konferens.

– Vi är jätteglada att näringsministern har kunnat tacka ja till vår inbjudan att delta på konferensen som avslutningstalare. Svensk industri och energisektorn är beroende av innovationer, och på många sätt är Sveriges energibransch världsledande. Utifrån det känns det naturligt att Mikael Damberg är konferensens avslutningstalare, säger Samuel Strömgren och Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2017.

Mikael Damberg kommer tala om utmaningar och möjligheter för innovationslandet Sverige.